MAJĄTEK JEDNOSTKI 

 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku na podstawie umów użyczenia zarządza następującymi obiektami:

- pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku

- pomieszczenia obiektu sportowego w Charbrowie

- świetlica wiejska Białogarda

- świetlica wiejska Gęś

- świetlica wiejska Górka

- świetlica wiejska Krakulice

- świetlica wiejska Łebieniec

- świetlica wiejska Nowęcin

- świetlica wiejska Poraj

- świetlica wiejska Sarbsk

- świetlica wiejska Strzeszewo

- świetlica wiejska Szczenurze

- świetlica wiejska Wojciechowo

- świetlica wiejska Wrzeście

- świetlica wiejska Żarnowska

 

Liczba odwiedzin : 500
Podmiot udostępniający informację : Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Biały
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Skibiński
Czas wytworzenia: 2016-02-29 09:14:24
Czas publikacji: 2018-09-20 14:33:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak