Osoby i ich kompetencje  

 

 

Rafał Skibiński - dyrektor

  • ogólne kierowanie sprawami wynikającymi z zadań statutowych, organizacyjnych i administracyjnych
  • nadzór nad majątkiem GOKiS
  • reprezentowanie GOKiS na zewnątrz
  • sporządzanie planów działalności, planów finansowych
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników
  • bezpośrednie kierowanie pracownikami GOKiS
  • wydawanie i nadzór nad stosowaniem regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych

 

 

 


Liczba odwiedzin : 680
Podmiot udostępniający informację : Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Skibiński - dyrektor
Czas wytworzenia: 2016-01-28 02:34:57
Czas publikacji: 2018-01-31 13:10:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak